fbpx

Miks on vajalik Soome tööohutuskaart?

Kaardi olemasolu näitab, et töötegijal on olemas vajalikud teadmised ja oskused tegemaks oma tööd ohutult ühisel töökohal. Koolituse eesmärgiks on parandada töötajate vahelist koostööd, anda inimestele baasteadmised tööohutusest, selgitada seadusandlust ja vähendada haigestumisi ning tööõnnetusi töökohtadel.

Kes peaks koolituse läbima?

Paljud ettevõtted soovivad, et töötajal oleks läbitud tööohutusalane koolitus tagamaks turvalisi tööpäevi ühistel töökohtadel. Peamiselt nõuavad kaarti rasketööstused, ehitusfirmad ja transpordifirmad. Koolitustel võib aga kohata ka tööstusalpiniste ning koristajaid.

Koolituse päevakava

1.Ühine töökoht

Vaadatakse, millised on ühise töökoha tundemärgid. Osapoolte funktsioonid tööohutuse korraldamisel.Vastutus. Töötervishoid. Lühiajalised tööload.

2.Kollektiivne ohutus

Töökoha riskianalüüs. Koormus- ja ohutegurid ning nende vastumeetmed. Majanduslikud mõjud ettevõttele, kui on juhtunud õnnetus.

3.Kohanemine

Saabumine uude töökohta. Ettevõtet ja töökohta puudutav koolitus. Eesmärgid.

4.Tööpäev ühisel töökohal

Tööriistad ja seadmed. Tööohutusmanuaalid. Tõstetööd- ja seadmed. Redelid ja tellingud. Töötamine mahutites.

5.Tegutsemine kriisiolukorras.

Tegutsemine kriisiolukorras. Esmaabi. Päästeplaan.

Kaua kaart kehtib?

Kaart kehtib 5 aastat. Kehtiva kaardi saamiseks tuleb koolitus täies mahus uuesti läbida. Kaart kehtib Soomes ja Rootsis.

Kui kiiresti saabub kaart?

Kaardi toimetamine koolitatavale võib kesta 2-4 nädalat. Selleks ajaks väljastame töötajale ajutise tõendi. Seega tööle saab asuda koheselt peale koolituse läbimist. Kaardi väljastab Soome Tööohutusamet.

Miks on vaja teada tööohutust?

Töötervishoid ja tööohutus tähendab hoolitsemist tervise ja ohutuse eest praegusel hetkel ja tulevikus, et ennetada võimalikult suurel hulgal riske töötaja tervisele. Terviklik lähenemine töötervishoiu ja tööohutuse teemade tutvustamisele peab alguse saama juba koolist.

TVT Koolitus OÜ

Oleme koolitanud aastast 2011 alates üle 1000 rahuloleva kliendi. Firmas on ka juurutatud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem. TVT Koolitus OÜ omab tegevusluba, mille on väljastatud Soome Tööohutusamet.

Close Menu
Call Now ButtonHelistada?