Miks on vajalik Soome tööohutuskaart?

Kaardi olemasolu näitab, et töötegijal on olemas vajalikud teadmised ja oskused tegemaks oma tööd ohutult ühisel töökohal. Koolituse eesmärgiks on parandada töötajate vahelist koostööd, anda inimestele baasteadmised tööohutusest, selgitada seadusandlust ja vähendada haigestumisi ning tööõnnetusi töökohtadel.

 

Kes peaks koolituse läbima?

Paljud ettevõtted soovivad, et töötajal oleks läbitud tööohutusalane koolitus tagamaks turvalisi tööpäevi ühistel töökohtadel. Peamiselt nõuavad kaarti rasketööstused, ehitusfirmad ja transpordifirmad. Koolitustel võib aga kohata ka tööstusalpiniste ning koristajaid.

 

Mis riikides kaart kehtib?

Kaart kehtib Soomes ja Rootsis.

 

Koolituse kestvus?

Koolituspäev kestab 8 tundi ja lõppeb valiktestiga.

 

Koolituse päevakava?

Koolitus koosneb viiest teemast.

1.Ühine töökoht

Vaadatakse, millised on ühise töökoha tundemärgid. Osapoolte funktsioonid tööohutuse korraldamisel.

Vastutus. Töötervishoid. Lühiajalised tööload.

  1. Kollektiivne ohutus.

Töökoha riskianalüüs. Koormus- ja ohutegurid ning nende vastumeetmed. Majanduslikud mõjud ettevõttele, kui on juhtunud õnnetus.

  1. Kohanemine

Saabumine uude töökohta. Ettevõtet ja töökohta puudutav koolitus. Eesmärgid.

  1. Tööpäev ühisel töökohal.

Tööriistadja seadmed. Tööohutusmanuaalid. Tõstetööd- ja seadmed. Redelid ja tellingud. Töötamine mahutites.

  1. Tegutsemine kriisiolukorras.

Tegutsemine kriisiolukorras. Esmaabi. Päästeplaan.

 

Kuidas näeb välja eksam?

Eksamiks on valiktest, mis koosneb 36 küsimusest. Küsimustik haldab kõiki teemasid, mis koolituspäeva jooksul on vaadeldud. Testi saab sooritada eesti, vene, soome, inglise ja rootsi keeles.

 

 Kui kiiresti saabub kaart?

Kaardi toimetamine koolitatavale võib kesta 2-4 nädalat. Selleks ajaks väljastame töötajale ajutise tõendi. Seega tööle saab asuda koheselt peale koolituse läbimist. Kaardi väljastab Soome Tööohutuusamet.

Miks on vaja teada tööohutust?

Töötervishoid ja tööohutus tähendab hoolitsemist tervise ja ohutuse eest praegusel hetkel ja tulevikus, et ennetada võimalikult suurel hulgal riske töötaja tervisele. Terviklik lähenemine töötervishoiu ja tööohutuse teemade tutvustamisele peab alguse saama juba koolist.

 

200
Close Menu
Helista kohe!