AvalehtKoolitused

Tegeleme Soome tööohutuskaardi koolitustega.
Kaart on nõutav enamusel töökohtadel.


Kaart

Edukalt koolituse läbinu saab TTK poolt väljastatud plastikkaardi, mis kehtib 5 aastat.


Hea hind

Koolituse hind on 70€. Hind sisaldab koolitust, õppematerjali, toitlustust ja kaardiväljastustasu.


Neile, kes räägivad, et tööohutus on kallis, ütleksin, et selle puudumine maksab palju rohkem.

Paul Lampit, Taylor Woodrow Plc kindlustusteenuste direktorTööohutus

Paljud Euroopa Liidu väikeettevõtted on juba aru saanud,et keskendumine tööohutusele ja -tervishoiule töökohas võimaldab tööandjatel ja töötajatel tagada paremad töötulemused nii oma ettevõttele kui ka klientidele. Tervislik töökeskkond on iga eduka ettevõtte kvaliteedijuhtimise strateegia lahutamatu osa.

Sõltumata ettevõttesse tööleasuja haridusteest ja eelnevast töökogemusest on tööandja kohustatud korraldama töötajale enne tööleasumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tööohutus- ja töötervishoiualase juhendamise ja väljaõppe. Väljaõpe on üks tähtsamaid tööandjate täidetavaid ülesandeid. Töötajad peavad teadma mitte üksnes seda, kuidas oma tööd teha, vaid ka seda, kuidas kaitsta omaenda ning töökaaslaste elu ja tervist.


alli generic name cheap alli diet pills uk buy alli capsules uk buy alli pills canada alli thandha vaanam movie online youtube alli 60 mg buy online where to buy alli online buy alli diet pills canada generic name for alli alli kapseln online kaufen alli online cheap alli orlistat vendita online