Soome tööohutuskaart

Osaühing TVT Koolitus on asutatud aastal 2011 ja tegeleb tööohutusalaste koolitustega. Hetkel koolitame inimesi, kes soovivad Soome tööle minemiseks tööohutuskaarti.

Avaleht

Paljud Euroopa Liidu väikeettevõtted on juba aru saanud,
et keskendumine tööohutusele ja -tervishoiule töökohas
võimaldab tööandjatel ja töötajatel tagada paremad töötulemused
nii oma ettevõttele kui ka klientidele. Tervislik
töökeskkond on iga eduka ettevõtte kvaliteedijuhtimise
strateegia lahutamatu osa.    

Sõltumata ettevõttesse tööleasuja haridusteest ja eelnevast töökogemusest on tööandja
kohustatud korraldama töötajale enne tööleasumist või töö vahetamist töökohale ja ametile
vastava tööohutus- ja töötervishoiualase juhendamise ja väljaõppe. Väljaõpe on üks
tähtsamaid tööandjate täidetavaid ülesandeid. Töötajad peavad teadma mitte üksnes seda,
kuidas oma tööd teha, vaid ka seda, kuidas kaitsta omaenda ning töökaaslaste elu ja tervist.
    

 

«Neile, kes räägivad, et tööohutus
on kallis, ütleksin, et selle puudumine
maksab palju rohkem.»
Paul Lampit,
Taylor Woodrow
Plckindlustusteenuste direktor